Foto

Oriol Pi de Cabanyes

Escriptor
1977
Bronze

Foto

Foto