Foto

Aigües de Mataró
Memòria d'activitats
Ed Aigües de Mataró
Mataró, 2003

Foto

Cusachs Corredor, Manuel
La Sardana Mola a en Robafaves
Ed. Capgros
Mataró 2009

Foto

Lleida tot un detall. Nadala 
Vicente i asociats
Ajuntament de Lleida  

Pagès editors
Lleida, 2002

Foto

Molas i Rifà, Jordi
Guia Oficial de Montserrat
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Barcelona, 2000

Foto

Monumental.
Chantiers / Actualités. Semestriel 1
Revue scientifique et technique
des monuments historiques
Moum éditions du patrimoine, 2005