Pompeu Fabra

Pompeu Fabra
Filòleg
Bronze
Premis Pompeu Fabra 2012
Generalitat de Catalunya

Amb Ferran Mascarell

Amb Ferran Mascarell
Conseller de Cultura