Josep Puig i Cadafalch

Josep Puig i Cadafalch
1983
Oli sobre tela

Manel

Manel
1984
Oli sobre tela